Character Masterlist

Owner Name Rarity Species Created
Cassy484 KEM-Floral-Solstice-1342 Sacred Kemata 4 December 2021, 05:44:21 UTC
Sunny KEM-howling-1335: Dakota Sacred Kemata 1 December 2021, 07:02:29 UTC
FiretailCat KEM-touch-1319 Sacred Kemata 14 November 2021, 03:11:12 UTC
TroubledFox KEM-midnight-wanderer-1297: Wanderer Sacred Kemata 28 October 2021, 03:00:31 UTC
tigersylveon KEM-collector-of-stars-1291 Sacred Kemata 23 October 2021, 18:42:24 UTC
RaiinbowMochii KEM-graceful-alchemist-1250 Sacred Kemata 23 September 2021, 05:02:28 UTC
manticorgi KEM-Deaths-Apparition-1237: 👻🖤Evie🖤👻 Sacred Kemata 15 September 2021, 02:50:43 UTC
Sunny KEM-the-view-1209: Yeon Sacred Kemata 4 September 2021, 21:12:54 UTC
AlbinoFlowers KEM-Jade-Wolf-1097: Shinto Sacred Kemata 18 August 2021, 17:24:32 UTC
Ampmrm KEM-spring-time-deer-1060 Sacred Kemata 29 July 2021, 21:26:56 UTC
lemondrops KEM-rose-gold-maiden-1047 Sacred Kemata 24 July 2021, 04:00:17 UTC
AlbinoFlowers KEM-golden-wings-1037: Feyrith Sacred Kemata 16 July 2021, 03:11:48 UTC
AlbinoFlowers BHM-glorious-upon-the-shadows-1029: Veziron Sacred Kemata 27 June 2021, 22:09:17 UTC
ItsGhostyBoi KEM-sacrificial-devotion-1027: Visorex Sacred Kemata 26 June 2021, 05:40:03 UTC
TropicalIndigo KEM-Midnight-Blossom-1017: Yessina Sacred Kemata 7 June 2021, 15:45:09 UTC
Sdog88art KEM-Pink-Salt-Beaches-1012 Sacred Kemata 30 May 2021, 17:02:08 UTC
denimlich KEM-Sea-Glass-1009: Shoal Sacred Kemata 30 May 2021, 03:52:53 UTC
TropicalIndigo KEM-Royal-Oarfish-1007: Oruya Sacred Kemata 30 May 2021, 03:45:21 UTC
FiretailCat SH-Electric-Gummy-Shark-1005 Sacred Kemata 30 May 2021, 02:30:59 UTC
denimlich KEM-Opalescent-Lobster-1004: Basil Sacred Kemata 30 May 2021, 02:29:11 UTC
null@dA KEM-Mermaid-Blush-Ice-Cream-1003 Sacred Kemata 30 May 2021, 02:27:47 UTC
lemondrops KEM-Melodic-Memory-1002: 🎵 Mira Sacred Kemata 30 May 2021, 02:26:14 UTC
manticorgi KEM-Sweet-Like-Candy-1001:  🌊Popi and Squirt🐇 Sacred Kemata 30 May 2021, 02:24:15 UTC
Kemataden KEM-Polished-Pearl-999 Sacred Kemata 30 May 2021, 02:21:50 UTC
88 results found.